วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แบบฝึกหัดจับคู่ความสัมพันธ์ ( Relation Exercise)

หัวข้อนี้ มีไว้ทดสอบท่านที่เล่นหุ้นว่า รู้จักชื่อ หรือ ธุรกิจของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด ลองทดสอบดูก่อนดูเฉลยข้างท้ายนะครับ

1 ADVANC
2 AEONTS
3 AI
4 AIT
5 AOT
6 AH
7 ASP
8 BEC
9 BECL
10 KTB
11 KTC
12 SCB
13 SCC
14 SCCC
15 SCIB
16 SINGHA
17 TASCO
18 TIPCO
19 TTA
20 TPIPL

A ปูนซิเมนต์ไทย
B ปูนซิเมนต์นครหลวง
C ธนาคารนครหลวงไทย
D เรือขนส่งทางทะเล
E ธุรกิจสัปปะรด
F บัตรเครดิตกรุงไทย
G ธุรกิจพื้นไม้ปาร์เก้
H ธนาคารไทยพาณิชย์
I แอ็ดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส
J ปูนทีพีไอ
K ธุรกิจยางมะตอย
L บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส
M บริษัททางด่วน
N สนามบิน
O เอเชี่ยน อินซูเลเตอร์
P แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
Q ธนาคารกรุงไทย
R ธุรกิจสินเชื่อเงินผ่อน
S ชิ้นส่วนยานยนต์
T ช่อง 3


เป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านสามารถจับคู่ ได้ครบถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่า ถ้ายังจับคู่ได้ไม่ครบ แสดงว่า ท่านยังเล่นหุ้นแบบหน้าใหม่ นะครับ ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติม และพร้อมจะลงสนามจริงด้วยความมั่นใจ ว่า ไม่ได้ลงทุนในหุ้นผิดตัว ผิดประเภท


เฉลย 1 = I , 2 =R , 3=O , 4=P , 5=N , 6=S , 7=L , 8=T , 9=M , 10=Q
11=F , 12=H , 13=A , 14=B , 15=C , 16=G , 17=K , 18=E , 19=D , 20=J

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น